OIC ISRAEL

OIC ISRAEL - ORGANIZATION ISRAEL COIFFURE
רחוב יגאל אלון 159 תל אביב
טל: 972.3.6091515
פקס: 972.3.6092111

israoic@gmail.com 

תודה לכל הנרשמים! תמה הרשמה המוקדמת.

קונגרס COSMOBEAUTY

תודה לכל הנרשמים לכרטיס כניסה חינם.

 אם לא הספקתם לרכוש כרטיס, כרטיסים ניתן לקנות גם בקופות האירוע.

מחיר הכרטיס בקופות - 120 ש"ח כולל מע"מ

 להרשמה לעידכונים ולניוזלטר מלאו את הפרטים כאן:

תערוכת קוסמוביוטי
מאשר/ת

>